เครื่องอบแห้งอาหาร

เครื่องอบแห้งผักแยกน้ำ
เครื่องอบแห้งแบบแรงเหวี่ยง
เครื่องขจัดน้ำออกแบบแรงเหวี่ยงแบบเอียง เครื่องแยกน้ำ dewatering
เครื่องกำจัดน้ำมันแบบแรงเหวี่ยงแบบเอียงแบบเอียง
เครื่องขจัดน้ำออกแบบแรงเหวี่ยงอย่างต่อเนื่อง dewatering deoiling machine
เครื่องขจัดน้ำออกแบบต่อเนื่อง
สายเครื่องอบแห้งแบบเป่าลม
เครื่องเป่าลม
เลื่อนไปด้านบน