Хүнсний хатаах машин

хүнсний ногоо усгүйжүүлэх машин хатаах машин
Төвөөс зугтах хуурайшуулагч машин
хазайлттай төвөөс зугтах усгүйжүүлэгч усгүйжүүлэх машин
Хазайлтын төвөөс зугтах усгүйжүүлэх машин
тасралтгүй төвөөс зугтах усгүйжүүлэгч усгүйжүүлэх машин
Тасралтгүй ус зайлуулах машин
агаар үлээгч хатаах машин шугам
Үлээгч хатаагч
Дээш рүү гүйлгэнэ үү