Хоол хийх машин

тамхи татдаг зууханд тамхи татдаг
Тамхи татах газар
цайруулах машин
Цайруулагч машин
уурын хүрэмтэй данх
Хүрэмтэй данх
гаригийн хутгагч хүрэмтэй данх
Гаригийн хүрэмтэй данх
автомат хүрэмтэй данх цайруулах машин
Автомат хүрэмтэй данх хоол хийх Bratt тогоо
өндөр даралтын данх агшаагч тогоо
Өндөр даралтын данх
Доод хутгагчтай хантаазтай вакуум данх
Доод хутгагчтай вакуум данх
Дээш рүү гүйлгэнэ үү